Rekruttering

De fleste virksomheder får i dag et næsten uoverskueligt stort antal ansøgninger, som det er meget tidsrøvende at håndtere professionelt. Især hvis virksomheden ikke har en egentlig HR afdeling.

 

Hvis du ikke internt har ressourcer til dette arbejde, kan jeg for en meget fornuftig pris hjælpe dig med alt det praktiske. Du vælger selv, hvilke af nedenstående punkter, jeg skal hjælpe dig med, men typisk kan det være:

  • Registrering af ansøgere
  • Bekræftelse på modtagelse af ansøgning
  • Print af ansøgninger og bilag
  • Professionel vurdering af ansøgninger i forhold til stillingsbeskrivelse
  • Opdeling af ansøgere i 3 grupper: "Nej tak", "Måske" og "Samtale"

Mail til disse 3 grupper

 

Herefter kan du vælge selv at fortsætte processen, eller lade mig medvirke ved

  • Evt. indledende telefoninterview
  • Personligt interview sammen med dig
  • Evt. test af udvalgt(e) kandidat(er